Σελίδες

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

ΙΣΤΟΡΙΑ 2019

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α.1.  
Φεντερασιόν:  σελ. 46: «Η ενσωμάτωση ... εργατικής ιδεολογίας στη χώρα».
Ορεινοί :  σελ. 77:Οι ορεινοί ήταν μία από τις δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις που συγκροτήθηκαν  στην Εθνοσυνέλευση του 1862-1864. Απαρτίστηκαν ...των πλοιοκτητών».
ΕΑΠ : σελ. 153 και 156: «Η ελληνική κυβέρνηση ... και  οριστική στέγαση» και «Η ΕΑΠ λειτούργησε ... απέναντι στους πρόσφυγες».  

ΘΕΜΑ Α.2.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Σωστό
δ. Σωστό
ε. Λάθος  

ΘΕΜΑ Β.1.
 α. «Οι Φιλελεύθεροι προκήρυξαν εκλογές ...εξ ολοκλήρου το σύνταγμα» ( σελ. 96-97)
β. «Οι Σύμμαχοι, σε αντίποινα ... χωρίς αντίκρυσμα» (σελ. 50), «Το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου ...απέναντι στην Ελλάδα». (σελ. 144)

 ΘΕΜΑ Β.2.
 «Οι πρόσφυγες είχαν ζήσει ... της σημερινής ελληνικής ταυτότητας».  (σελ. 169)

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ.1. 
σελ. 208 : «Το θετικό και αισιόδοξο κλίμα ... εσωτερική κρίση». Σύμφωνα με το Κείμενο Α το καθεστώς στην Κρήτη παρουσίαζε ιδιομορφίες αφού την κυριαρχία την ασκούσαν οι Μ. Δυνάμεις. Με βάση το σύνταγμα το νησί χαρακτηρίζονταν ως αυτόνομη πολιτεία, η αυτονομία όμως δεν ήταν πραγματική εφόσον αυτή θα γινόταν δυνατή μετά τη λήξη του καθεστώτος της αρμοστείας .
σελ. 208: « Το Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας ήταν υπερβολικά ... σε δεσποτική συμπεριφορά».Στο κείμενο Β ο πρόξενος της Αγγλίας εκφράζει την άποψη πως ο  Ύπατος Αρμοστής δεν τασσόταν υπέρ της κοινοβουλευτικής νομιμότητας, και αντιπαθούσε το κοινοβουλευτικό καθεστώς και το συνταγματικό πολίτευμα. Με το τρόπο όμως αυτό ερχόταν σε αντίθεση με τα σχέδια και τις προθέσεις των Προστάτιδων Δυνάμεων, οι οποίες είχαν παραχωρήσει  Σύνταγμα στο νησί. 
σελ. 208-209: «Επιπλέον η ασάφεια στον ακριβή καθορισμό ... υπομνήματα προς τις Μεγάλες Δυνάμεις». Όπως πιστοποιείται από το Κείμενο Γ  ο πρίγκιπας ενεργούσε κατά την προσωπική του βούληση και δεν ενημέρωνε τους συμβούλους του για την πορεία των συζητήσεων με τις Μ. Δυνάμεις σχετικά με το ενωτικό ζήτημα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνταν εχθρικό  κλίμα ανάμεσά τους και δημιουργούσε  δυσπιστία και καχυποψία στον Ελευθέριο Βενιζέλο για την πορεία του κρητικού ζητήματος.
 σελ. 209: «Ο Βενιζέλος, βλέποντας τα πράγματα ... βαρύ διχασμού».  
  
ΘΕΜΑ Δ.1.
α)  σελ. 31-32: «Το 1830, οι υποδομές του ελληνικού κράτους ήταν ... στην κατασκευή των δρόμων. Τα δεδομένα του πίνακα Α επιβεβαιώνουν την απουσία οδικού δικτύου από το 1830 έως το 1872. Τα 13 χλμ. του 1830 φτάνουν μόλις και μετά βίας τα 502 το 1872 μετά δηλαδή από 42 χρόνια.
β) σελ. 32: «Η πύκνωση του οδικού δικτύου ... κατασκευή οδικού δικτύου». + κείμενο Β
σελ. 80: Το τρικουπικό κόμμα ήδη από το 1875 παρουσίασε ένα συστηματικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της χώρας, αρκετά κοντά στις αντιλήψεις του Κουμουνδούρου, το οποίο προέβλεπε την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως την ενίσχυση της γεωργίας,  τη βελτίωση της άμυνας και της υποδομής, κατά κύριο λόγο του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας + κείμενο Γ
Η ραγδαία ανάπτυξη  του οδικού δικτύου της χώρας επαληθεύεται  και από τα δεδομένα του πίνακα με βάση τον οποίο κατά την περίοδο  1882 - 1912,  τα 1.122 χιλιόμετρα οδικού δικτύου του 1882,  έφτασαν τα 4. 637 χιλιόμετρα το 1912. 
γ) σελ. 32: «Στους ανασταλτικούς παράγοντες ... μεγάλο τμήμα της χώρας»

Επιμέλεια: Νόνη Χατζή