Σελίδες

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010

Έλληνας και Πολιτισμός

Tου Βασιλη Aγγελικοπουλου
Παρουσιάστηκε προ ημερών το αποτέλεσμα μιας έρευνας για τη σχέση των Ελλήνων με τον πολιτισμό. • «Σφυγμός Πολιτισμού» ο τίτλος της έρευνας • πρωτοβουλία της εταιρείας «Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού». • Αναμενόμενα εν πολλοίς τα ευρήματα • για όποιον τουλάχιστον ακούει, βλέπει και οσμίζεται στοιχειωδώς τι συμβαίνει γύρω. • Λόγου χάρη πολιτισμός για τον Ελληνα σήμερα σημαίνει ψυχαγωγία • (και γνωρίζουμε τι εννοεί ψυχαγωγία) • - όπως δηλώνει ένα τερατώδες ποσοστό 79,2%.