Σελίδες

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2011

Τείχη

Του ∆ηµήτρη Μητρόπουλου

ΘΑ ΕΙΝΑΙ η λαθροµετανάστευση η επόµενη ατζέντα της ελληνικής πολιτικής; Κρίνοντας από όσα συµβαίνουν τις τελευταίες ηµέρες, η απάντηση δεν µπορεί παρά να είναι θετική. ΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ απλά: εδώ και µερικά χρόνια η Αθήνα είναι πλέον η τελευταία – προς ∆υσµάς – πρωτεύουσα της Ευρασίας. ∆εν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς τη στατιστική που λέει ότι τριακόσιοι πενήντα λαθροµετανάστες προστίθενται στον πληθυσµό της χώρας µας κάθε µέρα.