Σελίδες

Κυριακή 6 Απριλίου 2014

Η εξοικείωση με την εκτροπή

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

Προσπαθώντας να κατανοήσω τι συνέβη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, συχνά έχω επικαλεστεί την ανοχή της κοινωνίας για σειρά λαθών -μικρών και μεγάλων- τα οποία οδήγησαν στη χρεοκοπία, στην εξάρτηση από τους δανειστές με όλες τις συνέπειές της. Αυτή η ανοχή συμπεριλαμβάνει την ανοχή για την ολιγωρία των θεσμών και την υπονόμευσή τους από πολιτικούς και άλλους παράγοντες· την ανοχή για τα υπέρμετρα προνόμια όποιας κοινωνικής ομάδας είχε την ισχύ να τα διεκδικεί· τη φαύλη σχέση μεταξύ πολιτικών, επιχειρηματικών κύκλων και μέσων ενημέρωσης, που υπέθαλψαν τη διαφθορά και τη σπατάλη· μια γενικευμένη αδιαφορία για σειρά σοβαρότατων θεμάτων - μεταξύ των οποίων ένα εκπαιδευτικό σύστημα αφημένο στην τύχη του, εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η κακόβουλη προχειρότητα της (όποιας) μεταναστευτικής πολιτικής, οι άθλιες συνθήκες στις φυλακές και τα κρατητήρια.