Σελίδες

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2015

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

  Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης 
    Οι χώροι θέασης και ακρόασης που δημιούργησε η ελληνική αρχαιότητα αποτελούν για πολλούς λόγους μιαν από τις πιο σημαντικές ομάδες μνημείων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
  Πρώτα απ’ όλα, γιατί οι χώροι αυτοί, ως τόποι μαζικής συγκέντρωσης, για θρησκευτικούς, πολιτικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, εκφράζουν στην αρχιτεκτονική με τον προφανέστερο τρόπο τη δημοκρατική αντίληψη για τη ζωή και την έντονη αίσθηση κοινότητας που χαρακτήρισε τον αρχαίο βίο. Τα σχετικά αρχιτεκτονικά σχήματα εκείνης της δημιουργίας (θέατρα, βουλευτήρια κλπ.) εξακολουθούν μέχρι σήμερα να εξυπηρετούν ανάλογες δραστηριότητες.
  Ένας δεύτερος λόγος για την ιδιαίτερη σημασία αυτών των χώρων είναι ότι το θέαμα και ο λόγος που αναπτυσσόταν μέσα σ’ αυτούς, ιδιαίτερα το ψυχαγωγικό θέαμα, με την πραγματική έννοια της ψυχαγωγίας, της αγωγής της ανθρώπινης ψυχής, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά πολιτισμικά αγαθά. Από τη γέννηση του δράματος στους χώρους λατρείας της αρχαίας Ελλάδας μέχρι και σήμερα ο λόγος και η δράση που εκτυλίσσεται μέσα σε θεατρικούς χώρους παράγουν πολιτισμό.
  Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι στο χώρο της Μεσογείου, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σώζονται σε μεγάλο αριθμό οι χώροι στους οποίους ασκήθηκε από την εποχή της διαμόρφωσής της η θεατρική δημιουργία. Οι χώροι αυτοί, περισσότερο από όσο όλα τα άλλα κατάλοιπα του παρελθόντος, ασκούν στη σύγχρονη κοινωνία αλλά και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, μιαν ιδιαίτερη πρόκληση επαφής του παρόντος με το παρελθόν, επειδή προσφέρονται κατ’ εξοχήν για χρησιμοποίησή τους με την ίδια λειτουργία για την οποία σχεδιάστηκαν. Αυτή η επαφή του παρόντος με το παρελθόν, όχι μόνο των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού, είναι μια βασική επιδίωξη της σύγχρονης αρχαιολογίας, η οποία βλέπει τη δικαίωσή της στη βίωση από την κοινωνία του ιστορικού περιεχομένου και του μηνύματος ζωής των μνημείων. Αλλά και από την άλλη πλευρά, η βίωση των μνημείων και η ένταξή τους στη ζωή εξελίσσεται από τάση σε απαίτηση της σύγχρονης κοινωνίας.
  Η επιδίωξη της συνάντησης της σύγχρονης δημιουργικότητας και των διαμορφωμένων από το δημιουργικό παρελθόν σχημάτων θεατρικών χώρων, που εξυπηρετεί την παραπάνω απαίτηση, θέτει, βέβαια, προβλήματα, αφού τα αρχαία θέατρα και οι άλλοι χώροι θέασης, όπως τα ωδεία, τα στάδια κλπ., είναι πλέον μνημεία, όλα με μικρότερες ή μεγαλύτερες φθορές και καταπονήσεις. Τα περισσότερα μάλιστα σώζονται αποσπασματικά, μέχρι σημείου αδυναμίας αναβίωσης και εξυπηρέτησης της κατά προορισμόν λειτουργίας τους.
  Τα προβλήματα αυτά δεν πρέπει, βέβαια, με κανέναν τρόπο να οδηγούν σε αρνητική τοποθέτηση για τη σύγχρονη χρήση των κατάλληλων για τη δραστηριότητα αυτή μνημείων. Η επαφή του κοινού με τα μνημεία, και ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή η βίωση από το ευρύ κοινό σύγχρονων προβληματισμών και καλλιτεχνικών εκφράσεων μέσα από το ιστορικό περιβάλλον, είναι ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος προσέγγισης και οικείωσης της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Αλλά είναι, παράλληλα, και ο δραστικότερος τρόπος δημιουργίας στην ευρύτερη κοινωνία συνείδησης εκτίμησης και προστασίας των μνημείων μας.
  Η καταγραφή όλων των μνημείων αυτών –των πολύ ή λιγότερο γνωστών, των εντοπισμένων αλλά μη ερευνημένων, αλλά και εκείνων των οποίων γνωρίζουμε ακόμη την ύπαρξη μόνο από αρχαίες μαρτυρίες– με όλα τα δεδομένα τους, δηλαδή την ιστορία τους, τα χαρακτηριστικά τους, την κατάστασή τους και τις δυνατότητες χρήσης ή απλής ανάδειξής τους, θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου.
  Η όσμωση1 αρχαιολόγων, ανθρώπων του θεάτρου, παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων διανοητών είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει ένα πολύ καλό κλίμα για μια κοινή προσπάθεια ισορροπημένης και συνετής προσέγγισης του είδους αυτού των μνημείων.
  Η καλλιέργεια, εξάλλου, με διάφορες εκδηλώσεις στο ευρύτερο κοινό της τάσης αυτής απέναντι στα μνημεία θα αποτελέσει ουσιαστική θετική συμβολή, αφενός, στην ολοκληρωμένη προστασία τους (ενεργητική προστασία και από το ευρύ κοινό) και, αφετέρου, στη δημιουργική βίωση των αρχαίων χώρων θέασης.

Β. Λαμπρινουδάκης, «Εμείς και οι αρχαίοι χώροι θέασης και ακρόασης», 
στον συλλογικό τόμο «Διάζωμα» κίνηση πολιτών για την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, Εκδόσεις Διάζωμα 2009 (Διασκευή).

1 όσμωση ή ώσμωση: (μτφ.) η αλληλεπίδραση.


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις).
 Μονάδες 25

Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , σύμφωνα με το κείμενο, τις παρακάτω διαπιστώσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη:
α. Ο συγγραφέας συσχετίζει τους αρχαίους θεατρικούς χώρους με τη δημοκρατία.
β. Ο συγγραφέας θεωρεί το αρχαίο θέατρο διασκέδαση και όχι πραγματική ψυχαγωγία.
γ. Κατά τον συγγραφέα, δεν θα πρέπει σήμερα να γίνονται θεατρικές παραστάσεις στα αρχαία θέατρα.
δ. Ο συγγραφέας δεν θα συμφωνούσε με τη διοργάνωση σύγχρονων μαθητικών αγώνων ρητορικής σε ένα αρχαίο βουλευτήριο.
ε. Κατά τον συγγραφέα, η χρήση των αρχαίων θεάτρων σε σύγχρονες εκδηλώσεις μπορεί να συμβάλει στην προστασία και ανάδειξή τους .
 Μονάδες 10

Β2. α) Να βρείτε τους τρόπους ανάπτυξης της έβδομης παραγράφου του κειμένου (Η καταγραφή … αυτού του πλούτου) και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 4
β) Να αντικαταστήσετε τις διαρθρωτικές λέξεις-εκφράσεις με άλλες (λέξεις-εκφράσεις) που να διατηρούν τη συνοχή του κειμένου: Πρώτα απ’ όλα (στη δεύτερη παράγραφο) παράλληλα (στην έκτη παράγραφο) εξάλλου (στην ένατη παράγραφο).
Μονάδες 6

Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: εκτυλίσσεται, κατάλοιπα, επιδίωξη, προσέγγισης, ολοκληρωμένη.
Μονάδες 5
β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: αναπτυσσόταν, δράση, ερευνημένων, γνωρίζουμε, ανάδειξης.
 Μονάδες 5

Β4. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση της διπλής παύλας στην παρακάτω περίπτωση: –των πολύ … αρχαίες μαρτυρίες– (στην έβδομη παράγραφο).
Μονάδες 2
β) Ποιο ρηματικό πρόσωπο κυριαρχεί στο κείμενο; Να δικαιολογήσετε την επιλογή του συγγραφέα.
Μονάδες 3

Γ1. Σε ομιλία που θα εκφωνήσετε σε ημερίδα του Δήμου σας με θέμα «Προστασία και αξιοποίηση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς», να εκθέσετε τις απόψεις σας (500-600 λέξεις) σχετικά με:
α) τους λόγους για τους οποίους πρέπει το ευρύ κοινό να πλησιάσει και να γνωρίσει τους χώρους και τα μνημεία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και
β) τις δραστηριότητες με τις οποίες οι πολίτες και ειδικότερα οι νέοι θα εξοικειωθούν με αυτά.
Μονάδες 40

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Θ.Κ.
ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ

1Η: 
ΤΑ Μ.Π.Κ. ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
2Η:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΑΝ ΧΩΡΟΥΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ,
Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΓΑΘΟ
3Η:
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
4Η:
ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ
5Η:
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΑΡΚΕΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
6Η: 
ΤΑ (ΠΑΡΑΠΑΝΩ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΣΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ, ΑΦΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΠΙΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ
7Η: 
Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
8Η: 
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ / ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ/ ΔΙΑΝΟΗΤΩΝ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
9Η :
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Β1.
α. Σωστό
β. Λάθος
γ. Λάθος
δ. Λάθος
ε. Σωστό

Β2. 
α) Η παράγραφος αναπτύσσεται με:
ΔΙΑΙΡΕΣΗ: στο τμήμα «των πολύ ή λιγότερων …αρχαίες μαρτυρίες», όπου παρουσιάζονται είδη των μνημείων  (διαιρετέα έννοια τα μνημεία) ως προς τη γνώση μας γι΄αυτά
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: στο τμήμα «δηλαδή την ιστορία τους, …απλής ανάδειξής τους», όπου επεξηγούνται συγκεκριμένα δεδομένα των μνημείων
(Ίσως γίνει δεκτό και ΑΙΤΙΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ στο κύριο νόημα της παραγράφου «Η καταγραφή όλων των μνημείων αυτών θα προσφέρει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στη συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου. (αίτιο = η καταγραφή όλων των μνημείων και αποτέλεσμα = η συστηματικότερη διαχείριση αυτού του πλούτου))

β)
Πρώτα απ’ όλα: αρχικά, κατ΄ αρχάς, πρωτίστως
παράλληλα: ταυτόχρονα, συγχρόνως, συνάμα, επιπλέον
εξάλλου: άλλωστε, εκτός των άλλων (επιπλέον)

Β3. 
α) ΣΥΝΩΝΥΜΑ
εκτυλίσσεται: διαδραματίζεται, ξετυλίγεται, συμβαίνει, πραγματοποιείται
κατάλοιπα : υπόλοιπα, υπολείμματα, απομεινάρια
επιδίωξη : στόχος, σκοπός (προσπάθεια)
προσέγγισης : πλησιάσματος, επαφής (γνωριμίας)
ολοκληρωμένη : πλήρη, καθολική, σφαιρική

β) ΑΝΤΩΝΥΜΑ
αναπτυσσόταν : συμπτυσσόταν, περιοριζόταν (παρήκμαζε)
δράση : αδράνεια, απραξία
ερευνημένων : ανεξερεύνητων, ανεξέταστων (ανεξιχνίαστων)
γνωρίζουμε : αγνοούμε
ανάδειξης : απόκρυψης, υποβάθμισης (παραμέλησης)

Β4. 
α) Η διπλή παύλα χρησιμοποιείται, γιατί το περιεχόμενό της αποτελεί απαραίτητο συμπλήρωμα και διασαφήνιση του νοήματος που προηγείται, αποτελεί σημαντική παρεμβολή στη ροή του λόγου (εδώ διευκρινίζονται κατηγορίες αρχαίων μνημείων)

β) Στο κείμενο κυριαρχεί το γ΄ ρηματικό πρόσωπο (ενικού και πληθυντικού), γιατί ο συγγραφέας δείχνει έτσι αντικειμενική προσέγγιση του θέματος, ουδέτερη και σφαιρική στάση, θέσεις και ιδέες ευρύτερα αποδεκτές, προσδίδοντας και ιδιαίτερη σοβαρότητα, επισημότητα και κύρος στην ανάλυσή του.


Γ.

ΚΟ: ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (Μ.Π.Κ.)

1ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΑ Μ.Π.Κ. (ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ)

2ο ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ /
ΝΕΩΝ ΜΕ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ      
ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -> Μ.Π.Κ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ…
Ή
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Π.Κ. ΣΗΜΕΡΑ ΕΝΩ Η ΑΞΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ…

ΔΟ1 
ΕΠΑΦΗ ΚΟΙΝΟΥ / ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ Μ.Π.Κ. =>
1. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΕΧΝΗ / ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ -> ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ / ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

2. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΖΩΗΣ (ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΞΙΕΣ): ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ -> ΤΟΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ / ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ / ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ / ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

3. ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -> ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ -> ΤΟΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ – ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ->
ΑΜΥΝΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ -> ΣΥΝΟΧΗ / ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΔΟ2
1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ / ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ / ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ( ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ) -> ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΕΠΑΦΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ Μ.Π.Κ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥΣ

2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Μ.Π.Κ. ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ:
Α) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ…)
Β) ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Γ) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

3.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ / ΞΕΝΑΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ…

4. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ / ΜΑΘΗΤΩΝ (ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ Μ.Π.Κ.) ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ…

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
1. ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ Μ.Π.Κ. ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ Μ.Π.Κ.
3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Μ.Π.Κ.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΥ ΜΕ ΑΚΟΥΣΑΤΕ

Επιμέλεια:
Σωτήρης π. Ζάχος
Ζωή Δουβεντζίδου