Σελίδες

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

ΘΕΜΑΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ 2023

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Α1.     Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει στην Ιλλυρία εναντίον του Κλαυδίου. Ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του και, αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός, τον οδηγούσαν σιδεροδέσμιο στην Ρώμη (συρόταν σιδηροδέσμιος στη Ρώμη). Επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο ̇ η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες να επιβιβαστεί μαζί του. Δεν το κατόρθωσε: νοίκιασε ένα ψαράδικο καραβάκι και ακολούθησε το πελώριο πλοίο.

·        Μια νύχτα δηλαδή καθόταν με την κόρη της αδελφής (της) σε κάποιο ιερό και περίμενε μέχρι να ακουστεί κάποια φωνή που να ανταποκρινόταν στον σκοπό τους. Κάποτε πια η κοπέλα, κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία, ζήτησε από τη θεία (της) να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «εγώ ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου». Αυτόν τον λόγο λίγο αργότερα επιβεβαίωσε η ίδια η πραγματικότητα.

 B1.

1. Σωστό

2. Λάθος

3. Σωστό

4. Λάθος

5. Λάθος

 

Β2.

μετάδοση: dabat

ναυάγιο: navem, naviculam

νυχτερινός: nocte

απόσταση: standi

μητρότητα: materteram

 

Γ1α.

nocte: noctium

sororis: sororum

vox: vocum

sede: sedum

 

Γ1β.

lacrimae: lacrima

diu: diutius, diutissime

siccis: sicca

eius: ea

ingentem(que): ingentiorem(que), ingentissimam(que)

hoc dictum: haec dicta

res ipsa: rei ipsius

 

Γ2α.

orabat: orabunt

Non impetravit: Non impetrabunt

conduxit: conducent

secuta est: sequentur

 

Γ2β.

vincerent: vicisti

egrediebatur: egredi

redibat: redeuntis

moverat: motu

fuerat: fuisset

Erat ascensurus: ascensuri fuerint

petit: petendi (γενική), petendo (αφαιρετική)

fecit: fac, facito

dixit: dicimini

 

Δ1α.

se: άμεσο αντικείμενο στο ρήμα «dabat» (άμεση αυτοπάθεια)

contra Claudium: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο moverat

piscatoriam: επιθετικός προσδιορισμός στο naviculam

standi: γενική γερουνδίου ως γενική αντικειμενική στο mora

paulο: αφαιρετική οργανική του μέτρου ή της διαφοράς στο επίρρημα post

 

Δ1β.

Hoc dictum paulo post re ipsa confirmatum est

 

Δ2α.

·        dum aliqua vox congruens proposito audiretur: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το expectabat. Eκφέρεται με υποτακτική χρόνου παρατατικού (audiretur), διότι η πράξη περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη. Σε σχέση με την πρόταση που προσδιορίζει, δηλαδή την κύρια, δηλώνει το υστερόχρονο.

·        ut sibi paulisper loco cederet: δευτερεύουσα ουσιαστική βουλητική πρόταση ως έμμεσο αντικείμενο στο ρήμα rogavit της κύριας πρότασης. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της δηλώνει απλώς κάτι το επιθυμητό και χρόνου παρατατικού (cederet), διότι εξαρτάται από το ρήμα της κύριας πρότασης (rogavit) που είναι ιστορικού χρόνου και αναφέρεται στο παρελθόν. Έχουμε ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, καθώς η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της.(συγχρονισμός κύριας με δευτερεύουσα πρόταση)

 

Δ2β.

Caecilia dixit se libenter illi sua sede cedere.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Άντα Κουτουβάλα
Θεανώ Χατζή