Σελίδες

Κυριακή 28 Αυγούστου 2011

Η αποδοχή της παρανοµίας

Γιάννης Μαρίνος

Ποιοι κατασπατάλησαν τα δηµόσια έσοδα και τα κοινοτικά κονδύλια και µας οδήγησαν στο αφανιστικό δηµόσιο χρέος; Μερικοί από αυτούς που «τα έφαγαν», αλλά ουδείς το συζητεί, αποκαλύπτονται στο άρθρο µου της 24.12.2000. Εγραφα:

«Διερωτώµαι: Ο πολυάνθρωπος στρατός του Δηµοσίου δεν διαθέτει νοµικούς ικανούς να µελετούν τη νοµοθεσία και να εισηγούνται µέτρα ως λύσεις νοµικά ευσταθούσες, ώστε η χώρα µας να µην εισπράττει τη µία µετά την άλλη τις καταδίκες από τα διεθνή δικαστικά όργανα, οι οποίες εκτός από τον διεθνή διασυρµό έχουν και βαρύτατες οικονοµικές συνέπειες τις οποίες πληρώνει ο ανεκτικός ελληνικός λαός; Ή µήπως επικρατεί η νοοτροπία του νταή, που χαρακτηρίζει τον εν γένει δηµόσιο βίο µας, πολύ περισσότερο αφού το νταηλίκι το πληρώνουν άλλοι, που ανοήτως χειροκροτούν κιόλας;