Σελίδες

Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Επαναστατούν για να κερδίσουν τη ζωή τους


Σ. Ι. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

Γίνεται καθηµερινά όλο και πιο σαφές πως η κρίση του πρώιµου 21ου αιώνα που βιώνουµε είναι διαστάσεων κοσµοϊστορικών. Αποκαλύπτονται µε τρόπο πυκνό, αλλά και απερίφραστο, τα αδιέξοδα ενός ολόκληρου τρόπου οργάνωσης της κοινωνικής (ανα-)παραγωγής. Η ανιστόρητη προφητεία των αρχών της δεκαετίας του ‘90 περί του «τέλους της Ιστορίας» τελικά επιβεβαιώνεται αλλά – κατά τρόπο άκρως ειρωνικό – µε τα πρόσηµα απολύτως αντεστραµµένα: ως αρνητική προφητεία. Από τη φύση τους, όµως, οι αρνήσεις παράγουν προωθητικές ανασυνθέσεις, οράµατα, το µέλλον. Και αυτό είναι το κύριο ειδοποιό γνώρισµα που η περίοδος που διανύουµε κυοφορεί: την πρόκληση της πολιτικής και κοινωνικο-οικονοµικής αναγέννησης – µια πραγµατικότητα που καλύτερα από οποιονδήποτε έχει τη δυνατότητα να προσλάβει και να αναδείξει η νεολαία· η νεολαία που αισθάνεται τα συστηµικά αδιέξοδα στο πετσί της και είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να οραµατιστεί τολµηρά όσο και πρακτικά. Τα προβλήµατα στην περίπτωσή της δεν είναι θεωρητικά, αφορούν την ίδια της τη ζωή. Υπάρχουν όµως και άλλα ιστορικών διαστάσεων χαρακτηριστικά.