Σελίδες

Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013

«Αρρώστια» που δεν γιατρεύεται

Της Τασούλας Καραϊσκάκη

Η φοροδιαφυγή είναι σαν τη διαφθορά, δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως. Απόδειξη ότι, μετά την άρση του τραπεζικού απορρήτου για τους Γερμανούς καταθέτες στις ελβετικές τράπεζες, Γερμανοί που απέσυραν τα χρήματά τους από τη γείτονα εντοπίστηκαν να προσπαθούν να τα περάσουν από τα σύνορα κρύβοντάς τα σε πάνες ακράτειας, σε κορσέδες, σε κέικ ή στην μπαταρία του αυτοκινήτου. Μέσα στο 2012 συνελήφθησαν 2.489 Γερμανοί για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων. Και δεν είναι μόνο οι Γερμανοί από τα κράτη της Εσπερίας. Ακόμη και οι Σουηδοί (αν και στο μικρότερο ποσοστό στην Ε.Ε.) φοροδιαφεύγουν. Στο ένα τρισ. ευρώ υπολογίζεται η απώλεια πόρων από τη φοροδιαφυγή στην Ε.Ε., ποσό διπλάσιο από το συνολικό δημόσιο έλλειμμα των 28 κρατών-μελών.