Σελίδες

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Ευρωπαϊκό μέλλον από το παρελθόν

Του Σεραφείμ Κωνσταντινίδη

Μια σωστή και θεμιτή επιδίωξη, όπως η αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών δυνάμεων, μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις. Μπροστά σε παρόμοιο κίνδυνο φαίνεται να κινείται πάλι η Ευρώπη. Αυτή τη φορά η θεμιτή επιδίωξη είναι η κάλυψη του ευρωπαϊκού δημοκρατικού ελλείμματος, όπως ονομάστηκε το γεγονός ότι οι αποφάσεις λαμβάνονταν από τη διορισμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκφράζει τη λαϊκή θέληση δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ανάγκη κάλυψης του δημοκρατικού ελλείμματος ενίσχυσε τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έφθασαν πλέον έως και στη «συμμετοχή» του στην επιλογή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήδη δρομολογείται.