Σελίδες

Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α1
1) σχ. βιβλ. σελ. 42 «Καθώς η κατοχή γης… κοινωνικές συνθήκες»
2) σχ. βιβλ. σελ. 86-88 «Το 1909… επιδιώξεις του»
3) σχ. βιβλ. σελ. 96 «Η συνθήκη… πραγματικότητα»,  σελ. 144 «Τον Ιούλιο… στην Ελλάδα»

ΘΕΜΑ Α2
α) Λ
β) Σ
γ) Σ
δ) Σ
ε) Λ

 ΘΕΜΑ Β1
α)  σχ. βιβλ. σελ. 84 «Η οργάνωση… περιφέρειας»
β)  σχ. βιβλ. σελ. 84 «Αντίθετα… πληθυσμού»

ΘΕΜΑ Β2
α) σχ. βιβλ. σελ. 250-251 «Στο συνέδριο… λαού σας»
β) σχ. βιβλ. σελ. 252-253 «Στις 10 Μαρτίου… ίδιου έτους»

ΘΕΜΑ Γ1
α) Εκλογές Νοεμβρίου 1910
σχ. βιβλ. σελ.90 «Ο Βενιζέλος πήρε εντολή… προκήρυξη νέων εκλογών» . Εδώ παραθέτουμε τους στ. 1-11 του  πρώτου παραθέματος, οι οποίοι αναφέρονται στην αδυναμία εξασφάλισης ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης λόγω έλλειψης απαρτίας και στο διορισμό της κυβέρνησης του Βενιζέλου από το βασιλιά, γεγονός που οδηγεί στην προκήρυξη νέων εκλογών.
σχ. βιβλ. σελ.90 «Αυτό το διάβημα… του Νοεμβρίου του 1910». Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τους στ. 11-26 του πρώτου παραθέματος  όπου δίνεται η απόφαση των παλαιών κομμάτων να απέχουν από τις εκλογές καθώς και η αδυναμία τους να αξιολογήσουν θετικά τις νέες πολιτικές δυνάμεις που εμφανίστηκαν στην ελληνική πολική ζωή.
σχ. βιβλ. σελ.90 «Σ’ αυτές οι φιλελεύθεροι κέρδισαν... μεταρρυθμιστικό του έργο»
Εκλογές Μαρτίου 1912
σχ. βιβλ. σελ.91 «Το ρεύμα που είχε… κοινωνικών προβλημάτων». Εδώ παραθέτουμε τις πληροφορίες της πρώτης παραγράφου του δευτέρου παραθέματος  το οποίο μας δίνει τη συντριπτική νίκη του Βενιζέλου παρά τη συμμετοχή των παλαιών κομμάτων στην εκλογική αναμέτρηση.

β) σχ. βιβλ. σελ.219 «Ο Βενιζέλος… ένοπλα τμήματα». Από το δεύτερο παράθεμα αξιοποιούμε τις παραγράφους 2-3-4, όπου διαφαίνονται οι πιέσεις που ασκούσαν οι Κρητικοί στο Βενιζέλο να αναγνωρίσει την ένωση καθώς και η άρνηση του να τους δεχτεί στο ελληνικό κοινοβούλιο προκειμένου να αποφύγει έναν πόλεμο με την Τουρκία.
σχ. βιβλ. σελ.219 «Εκείνο που δεν… στις 12 Οκτωβρίου 1912»

ΘΕΜΑ Γ2
α) σχ. βιβλ. σελ. 16-167 «Σημαντικότερες… εθνικό κορμό». Από τις πηγές αξιοποιούμε το κείμενο Α και από το κείμενο Β  «Ο Γερμανός… εθνικό του κορμό»

β) σχ. βιβλ. σελ. 167-168 «Για ένα διάστημα… μικρής γεωργικής ιδιοκτησίας». Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τα δεδομένα της πρώτης στήλης του πίνακα, τα οποία αποδεικνύουν  τη συνεχόμενη αύξηση της παραγωγής των σιτηρών κατά την περίοδο 1922-1925 λόγω της άφιξης των προσφύγων και της ενασχόλησής τούς με την γεωργική παραγωγή.
 σχ. βιβλ. σελ.168 «Η έλλειψη… καλλιεργήσιμες εκτάσεις» .Στο σημείο αυτό σχολιάζουμε τα δεδομένα του παραθέματος Β «Οι κυβερνήσεις… γηγενείς».
σχ. βιβλ. σελ.168 «Εισήχθησαν… στην πατρίδα τους». Παραθέτουμε τα στοιχεία του παραθέματος Γ και σχολιάζουμε τις στήλες  β΄ και γ΄ του πίνακα (καπνός, βαμβάκι),  οι οποίες επιβεβαιώνουν την αύξηση της παραγωγής καπνού και βάμβακος εξαιτίας της ενασχόλησης των προσφύγων με τις παλιές καλλιέργειες.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΧΑΤΖΗ ΝΟΝΗ