Σελίδες

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ


Α.
Θεματικό Κέντρο: Σημασία της ανθρωπιάς και αλλοίωση του περιεχομένου της σήμερα
1η παράγραφος: Ο όρος ανθρωπιά, ο οποίος δηλώνει την ευαισθησία προς το συνάνθρωπο, χρησιμοποιείται συχνά σήμερα, εξαιτίας της σημαντικής αξίας της
2η παράγραφος: Ανθρωπιστής είναι το ανιδιοτελές άτομο, αποτέλεσε ιδανικό του παρελθόντος και προβάλλεται στους μεταγενέστερους
 3η παράγραφος: Η συχνότητα της χρήσης του όρου δείχνει ότι σήμερα αντιλαμβανόμαστε πιο έντονα τα προβλήματα του ανθρώπου και επιδιώκουμε τον περιορισμό τους
4η παράγραφος: Σήμερα το περιεχόμενο της ανθρωπιάς αλλοιώνεται με βάση τα επιδιωκόμενα συμφέροντα
5η παράγραφος: Η διάθεση για απόκτηση πλούτου και δύναμης περιορίζουν την ανθρωπιά στις μέρες μας
6η παράγραφος: Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ανθρωπιά συνδέεται με τη διάθεση, τη δράση, το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, την αυταπάρνηση και δεν μπορεί να συνδέεται με συμφέροντα


Β1.
Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της ευζωίας περιορίζουν τα ανθρώπινα συναισθήματα / οδηγούν σε αμφισβήτησή τους:
Κυριαρχία καταναλωτικού πνεύματος / διάθεση απόκτησης δύναμης και εξουσίας (νόημα ζωής για το σύγχρονο άνθρωπο) =>
α) (Από τη μια πλευρά) κυριαρχία ατομικισμού / ανταγωνισμού έλλειψη κοινωνικής συνείδησης / πλήρης αδιαφορία για το συνάνθρωπο
β) (Από την άλλη) ταύτιση ευτυχίας με τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης => υποτίμηση κοινωνικών και συναισθηματικών αναγκών => ο συνάνθρωπος, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός απαξιώνονται


Β2.
α) Δύο (οι πιο εμφανείς) τρόποι ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου είναι οι εξής:
- Με ορισμό: στο τμήμα «Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε,… κάθε ανθρώπου.»  Αναλύεται η έννοια / παρουσιάζονται χαρακτηριστικά της ανθρωπιάς (οριστέα έννοια είναι η ανθρωπιά)
- Με παραδείγματα: Στο τμήμα «Ο Ντυνάν, για παράδειγμα,… και εν ειρήνη». Δίνεται παράδειγμα μεγάλου ανθρωπιστή από το παρελθόν, του Ντυνάν.

β) έτσι : δηλώνει συμπέρασμα / αίτιο-αποτέλεσμα
    ωστόσο : δηλώνει αντίθεση /εναντίωση


Β3.
α) ΣΥΝΩΝΥΜΑ (απαιτείται ένα)
αναλίσκεται: αναλώνεται, ξοδεύεται
οικουμενική: παγκόσμια, πανανθρώπινη, διεθνής
διαστρεβλώσεις: αλλοιώσεις, παραποιήσεις
ολωσδιόλου: εντελώς, τελείως, ολότελα, ολοκληρωτικά
ευζωίας: καλοζωίας, καλοπέρασης, ευδαιμονίας, ευημερίας

β) ΑΝΤΩΝΥΜΑ (απαιτείται ένα)
κοινόχρηστος: ατομικός, προσωπικός, ιδιωτικός
συμμετοχή: αποχή
αυτοακυρώνεται: αυτοεπιβεβαιώνεται, αυτοεπικυρώνεται
γνώση: άγνοια, αμάθεια
αδιάκοπης: πρόσκαιρης, περιστασιακής, στιγμιαίας


Β4.
α) «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής»: ανάδειξη αυτούσιας φράσης /άποψης που έλεγαν (της κοινής γνώμης) στο παρελθόν
«Ερυθρού Σταυρού»: ανάδειξη ονομασίας οργανισμού

β)  (η ανθρωπιά είναι) ένα νόμισμα που κυκλοφορεί σ΄ όλα τα χέρια (1η παρ.)
     η οικουμενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα (3η παρ.)
     (οι όροι) αλλάζουν απόχρωση (4η παρ.)
     μια έκφραση σιγά σιγά φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται (5η παρ.)
     η καθημερινή ζωή χάνει τη γλυκιά ζεστασιά της (5η παρ.)
     η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία (6η παρ.)

 Γ.
Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά και σε δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 λέξεις).

Έλλειμμα ανθρωπιάς / Ζητείται ανθρωπιά

1ο Ερώτημα:
Φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας:
- Ρατσισμός σε κάθε τομέα:
Απέναντι σε πρόσφυγες, μετανάστες / σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες…
- Εκδήλωση βίας σε κάθε επίπεδο:
Διόγκωση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας στην καθημερινή ζωή / Πόλεμοι διακρατικοί, εμφύλιοι / Συνεχής εκμετάλλευση του Τρίτου Κόσμου
- Κυριαρχία ατομικισμού:
Αδιαφορία για συνανθρώπους με προβλήματα / μικρά ποσοστά συμμετοχής σε ανθρωπιστικά κινήματα (ΜΚΟ) και φιλανθρωπικές δράσεις με στόχο την παροχή στήριξης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες / Επιφανειακές σχέσεις - αποξένωση
- Καθημερινές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων:…
- Αδιαφορία πολιτικών για πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα…


2ο Ερώτημα:
Δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές,
που αποσκοπούν στον περιορισμό αυτού του ελλείμματος

Ατομικές δράσεις: Οικονομική στήριξη και Προσφορά κάθε είδους βοήθειας (ρουχισμός, βιβλία, παιχνίδια...) σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα
Συναισθηματική στήριξη ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα / Γνωστοποίηση περιπτώσεων ατόμων με προβλήματα με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης και των υπεύθυνων φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) 

Συλλογικές δράσεις: Ανθρωπιστικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) / Παροχή στήριξης σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες - αγώνες για διαφύλαξη δικαιωμάτων προσφύγων, μεταναστών, κρατουμένων, λαών του Τρίτου Κόσμου…
Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις - οργανώσεις σε επίπεδο σχολείου, κοινότητας / έρανοι για χρήματα, ρουχισμό, φάρμακα… / Παροχή στήριξης σε κοινωφελή ιδρύματα…
Διαδηλώσεις αλλά και καλλιτεχνικές - αθλητικές εκδηλώσεις με στόχο την ανάδειξη, τη γνωστοποίηση προβλημάτων και μορφών δράσης, ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη…

Σωτήρης π. Ζάχος
Ζωή Δουβεντζίδου