Σελίδες

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

Α1. δ
Α2. β
Α3. γ
Α4. β
Α5. α

ΘΕΜΑ Β

Β1.  σελ.9 σχ. βιβλίο «Η ικανότητα του οργανισμού …. ομοιόσταση»
        σελ.10 σχ. βιβλίο «Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης …. στο θάνατο »

Β2. σελ.25 σχ. βιβλίο « Με την παστερίωση … η γεύση του»

Β3. σελ.48 σχ. βιβλίο « Η διάγνωση ….. παραχθεί από αυτόν»

Β4. σελ. 126 σχ. βιβλίο «Η διαδικασία με την οποία … φυσική επιλογή»
       σελ. 126 σχ. βιβλίο « Η θεωρία του Δαρβίνου … περιβάλλον»
       σελ. 129 σχ. βιβλίο «Πρέπει επίσης να τονιστεί …. σε μια άλλη χρονική στιγμή»


ΘΕΜΑ Γ

Γ1.  Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα, δηλαδή στου ιούς που εισέρχονται στον οργανισμό τη στιγμή της μόλυνσης και η καμπύλη Β στα αντισώματα τα οποία παράγονται στη συνέχεια από το ανοσοβιολογικό σύστημα για να τους αντιμετωπίσουν.

Γ2.  Καμπύλη Α   αντιστοιχεί στα αντιγόνα και αποτελεί φυσικό τρόπο μόλυνσης. Οι ιοί εισέρχονται στον οργανισμό ( μόλυνση ), εγκαθίστανται στα κύτταρα και πολλαπλασιάζονται ( λοίμωξη ) οπότε και αυξάνεται η συγκέντρωση τους. Στη συνέχεια μειώνονται σταδιακά λόγω της ενεργοποίησης του ανοσοβιολογικού συστήματος και της παραγωγής των αντισωμάτων.

Καμπύλη Β   αντιστοιχεί στα αντισώματα. Λίγες μέρες μετά την μόλυνση αρχίζει η παραγωγή των αντισωμάτων καθώς ενεργοποιείται το  ανοσοβιολογικό σύστημα από την είσοδο των ιών. Η παραγωγή των αντισωμάτων καθυστερεί επομένως πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση, δηλαδή το άτομο έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο ιό και δε διαθέτει κύτταρα μνήμης. Μετά τη ολοκληρωτική καταστροφή των αντιγόνων τα αντισώματα μειώνονται σταδιακά .

Γ3.  Πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση , η οποία ενεργοποιείται ενάντια σε ιό. Κατά τη διάρκεια της, σε ότι αφορά τις κατηγορίες των Τ- λεμφοκυττάρων, παράγονται

  • βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
  •  κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα 
  •  κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα

τα οποία και θα ενεργοποιηθούν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης.

Επιπρόσθετα όμως παράγονται και

  • βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης
  • κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης

τα οποία και θα ενεργοποιηθούν τη δεύτερη ή επόμενη φορά που ο οργανισμός θα έρθει σε επαφή με τον συγκεκριμένο ιό, δηλαδή κατά την ενεργοποίηση της δευτερογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης.

Γ4.  Ο μηχανισμός μη ειδικής άμυνας που θα δράσει επιπλέον καθώς το αντιγόνο είναι ιός είναι οι ιντερφερόνες.

       σελ.34 σχ. βιβλίο « Στην περίπτωση των ιών…να πολλαπλασιαστεί»

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. 
Η τροφική αλυσίδα στο οικοσύστημα είναι η ακόλουθη
ποώδη φυτά ακρίδεςβάτραχοι  φίδια   γεράκια

       σελ.77 σχ. βιβλίο « Η ενέργεια με τη μορφή χημικής ενέργειας.…να αποικοδομούνται»

Με δεδομένο ότι μόνο το 10% της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου μεταφέρεται στο επόμενο, καθώς το 90% χάνεται, ισχύει
Ενέργεια τροφικού επιπέδου= 10/100 Ενέργεια προηγούμενου τροφικού  επιπέδου

Με τη βοήθεια του παραπάνω τύπου και με δεδομένο ότι η συνολική ενέργεια που εμπεριέχεται στις ακρίδες είναι 10 5  KJ μπορούμε να υπολογίσουμε την ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων.

Ενέργεια ακριδών = 10/100 Ενέργεια ποωδών φυτών
Ενέργεια ποωδών φυτών = 10 6  KJ

Ενέργεια βατράχων = 10/100 Ενέργεια ακριδών
Ενέργεια βατράχων = 10 4  KJ

Ενέργεια φιδιών = 10/100 Ενέργεια βατράχων
Ενέργεια φιδιών = 10 3 KJ

Ενέργεια γερακιών = 10/100 Ενέργεια φιδιών
Ενέργεια γερακιών = 10 2  KJ

       σελ.76 σχ. βιβλίο « Οι τροφικές πυραμίδες αποτελούν … να απεικονίζεται στο συγκεκριμένο τροφικό επίπεδο»

Επομένως η τροφική πυραμίδα ενέργειας είναι η ακόλουθη


γεράκια 10 2  KJ
φίδια 10 3  KJ
βάτραχοι 10 4  KJ
ακρίδες 10 5  KJ
ποώδη φυτά 10 6  KJ 

 

Δ2.   Στο συγκεκριμένο χερσαίο οικοσύστημα όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς του προηγούμενου τροφικού επιπέδου.

Τα οικοσυστήματα χαρακτηρίζονται από την τάση να διατηρούν σε ισορροπία τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών τους, οι οποίες μεταβάλλονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Όποτε μια μεταβολή τείνει να τις απορρυθμίσει υπάρχουν μηχανισμοί αυτορρύθμισης που διαθέτει κάθε οικοσύστημα και που το κάνουν ικανό να επαναφέρει την ισορροπία στις σχέσεις μεταξύ των παραγόντων του.

Επομένως εάν μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των βατράχων, λόγω της ασθένειας που παρατηρείται σε αυτούς, τότε θα αυξηθεί ο αριθμός των ακριδών. Οι ακρίδες αποτελούν αποκλειστική  τροφή για τους βατράχους και αφού μειώνεται ο μοναδικός θηρευτής τους ο πληθυσμός τους θα αυξηθεί.
Η αύξηση όμως αυτή θα επιφέρει μείωση στον πληθυσμό των ποωδών φυτών από τα οποία και τρέφονται αποκλειστικά οι ακρίδες.

Δ3.  Στο οικοσύστημα ανιχνεύθηκε ποσότητα μη βιοδιασπώμενου παρασιτοκτόνου στα ποώδη φυτά ίση με 1 mg.

       σελ.109 σχ. βιβλίο « Οι ουσίες αυτές ( μη βιοδιασπώμενες ουσίες) δε διασπώνται από τους οργανισμούς … της τροφικής αλυσίδας στον επόμενο»

Συνεπώς η ποσότητα του μη βιοδιασπώμενου παρασιτοκτόνου μεταφέρεται ακέραιη από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόμενο και άρα και στα γεράκια θα είναι ίση με 1mg.

Δ4.   

1. Διοξείδιο του άνθρακα ( CO2 ) 
2. Φωτοσύνθεση
3. Κυτταρική αναπνοή
4. Διαπνοή
5. Αποικοδομητές
6. Νιτροποιητικά βακτήρια
7. Νιτρικά ιόντα
8.Βιολογική αζωτοδέσμευση
9. Ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση
10. ΑπονιτροποίησηΉρα Αναστασοπούλου