Σελίδες

Δευτέρα 23 Μαΐου 2016

ΙΣΤΟΡΙΑ 2016

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 2016

ΘΕΜΑ Α1.
Α. σ. 92-93:  «Το κόμμα του Γ. Θεοτόκη… των αντιβενιζελικών»
Β. σ. 213-214: «Η επανάσταση του Θερίσου είχε  αποκτήσει… προς τους επαναστάτες»
Γ. σ. 152: «Με βάση …των ανταλλαξίμων»

ΘΕΜΑ Α2.
α. Σ
β. Λ
γ. Λ
δ. Λ
ε. Σ

ΘΕΜΑ Β1.
σ. 142-143: «Η επιστροφή των προσφύγων… το δρόμο της προσφυγιάς»

ΘΕΜΑ Β2.
σ. 157 : «Την αστική αποκατάσταση… χρονικό διάστημα»


ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Γ1.
α) σ. 78-79 : «Παρά την έντονη αντίδραση… της αρεσκείας του», + Από το κείμενο Α η πρώτη παράγραφος
β) Η ιδέα… πλειοψηφίας». + Από το κείμενο Α η δεύτερη παράγραφος. «Ο βασιλιάς… πολιτικού τοπίου». + Το κείμενο Β
σ. 80 «Το διάστημα… θεμελιώθηκαν» (προαιρετικά)

ΘΕΜΑ Δ1.
Α) σ. 25 «Η οριστική αντιμετώπιση… αρδευόμενα» + κείμενο Α
    σ. 43-45 : «Το αποφασιστικό βήμα… αγροτικό χώρο» & κείμενο Β
Β) σ. 25 «Από το 1870 ως το 1911… ιδιοκτησίας» (χωρίς παράθεμα)

    σ. 43-45: «Με βάση αυτά… μικροϊδιοκτησίας» + κείμενο Γ Επιμέλεια:
Θεανώ Χατζή