Σελίδες

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2019


ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ

Α1.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Διωγμένος από τους  δολοφόνους του Καλιγούλα, είχε αποσυρθεί σε μια θερινή κατοικία, που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το πιο κοντινό λιακωτό και κρύφτηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Ένας στρατιώτης που έτρεχε εδώ κι εκεί παρατήρησε τα πόδια του·

Κάποτε πια η κοπέλα κουρασμένη από την πολλή ορθοστασία ζήτησε από τη θεία της να της παραχωρήσει για λίγο τη θέση της. Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα: «Εγώ ευχαρίστως σου παραχωρώ τη θέση μου». Λίγο αργότερα η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε αυτόν το λόγο. Πέθανε δηλαδή η Καικιλία την οποία ο Μέτελλος όσο ζούσε πολύ την αγάπησε. Έπειτα αυτός παντρεύτηκε την κοπέλα.

Ο Καίσαρας μαθαίνει από τους αιχμαλώτους τι γίνεται στο στρατόπεδο του Κικέρωνα και σε πόσο μεγάλο κίνδυνο βρίσκονται τα πράγματα. Τότε πείθει κάποιον από τους Γαλάτες ιππείς να μεταφέρει στον Κικέρωνα μια επιστολή. Φροντίζει και προνοεί να μη μαθευτούν από τους εχθρούς τα σχέδιά μας, αν αρπαχθεί η επιστολή πριν φτάσει στον προορισμό της.


Β1α.
nomina
caedium
vela
fores
puellis
sedum
hae
re
quiddam
nostra

Β1β.
propius
longiore
libentissime
plus / plurimum

Β2α.
recessu
prorepunt
animadvertens
roget
dic
gerenda sunt
sunto
persuaserunt -ere
defer / deferendo

Β2β.
moriatur
moreretur
moritura sit
mortua sit
mortua esset
-


Γ1α.
ab insidiatoribus: ποιητικό αίτιο στο exclusus
cui: δοτική προσωπική κτητική στο est
standi: γενική γερουνδίου σε θέση γενικής αντικειμενικής στο mora

Γ1β.
«…ut epistula deferatur ad Ciceronem a Gallo …»
«… ne hostes cognoscant nostra consilia …»

Γ1γ.
ex, ab, de solario

Γ2α.
ut sibi paulisper loco cederet: δευτερεύουσα βουλητική ονοματική πρόταση.
dum vixit: δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση
quam Metellus multum amavit: δευτερεύουσα αναφορική προσδιοριστική πρόταση

Γ2β.
Πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας, εκφέρεται με υποτακτική και δηλώνει υποκειμενικότητα και συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.

Γ2γ.
Tu inter vela praetenta foribus te abdidisti.

Γ2δ.
quod, quia, quoniam exterritus erat
cum exterritus esset

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΟΥΤΟΥΒΑΛΑ ΑΝΤΑ