Σελίδες

Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021

Θέματα Κοινωνιολογίας 2021

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ 

ΘΕΜΑ Α 

α. Σωστό 

β. Λάθος 

γ. Λάθος (σημείωση, κακή διατύπωση, δίχασε…) 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

Α2 → β 

Α3 → β 


ΘΕΜΑ Β 

Β1 → Σελίδα 17 (δεξιά στήλη) «ο Α. Κοντ διατύπωσε… την κορυφαία φάση της εξέλιξης του πνεύματος» 

Β2 → Σελίδα 142 και 143 (όλο το πλουραλιστικό μοντέλο εξουσίας). 


ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1 → Σελίδα 118 (αριστερή στήλη) «Σε κάθε κοινωνία… προσεγγίζεται από διαφορετικές θεωρίες» (δεξιά στήλη) 

Γ2 → Σελίδα 119 (οι τρεις τύποι διαστρωμάτωσης Βέμπερ) 

Γ3 → Σελίδα 127 (δεξιά στήλη) «Το κοινωνικό κράτος… σελίδα 128 – και … ελεύθερη είσοδος σε μουσεία, εκδηλώσεις κ.α.). (Μπορούσαμε να γράψουμε μόνο τα 5 μέτρα ανακατανομής του πλούτου) 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1 → Σελίδα 68 (αριστερή στήλη) «Είναι αυτονόητο … μέχρι τέλος σελίδας 68). 

Δ2 → Σελίδα 58, Πρόλογος + μαρξιστές 

Δ3 → Σελίδα 23, «Η έννοια της συμβολικής αλληλεπίδρασης… ως μια πολιτισμική και συμβολική «κατασκευή». (δεξιά στήλη) 


Επιμέλεια:

Ευαγγελία Θ. Νασιάρα