Σελίδες

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2011

Οσοι πλουτίσατε από την κρίση αρχίστε τις φιλανθρωπίες!

Timothy Garton Ash

Ανάµεσα στα σκαλιά του Καθεδρικού του Αγίου Παύλου στο Λονδίνο, µε τους αγανακτισµένους καταληψίες, και στη Σύνοδο του G20 στις Κάννες, έχω να στείλω το ακόλουθο µήνυµα στους τραπεζίτες: ∆ώστε πίσω λίγα λεφτά! Με τη λέξη «τραπεζίτες» εννοώ οποιονδήποτε έχει βγάλει πολλά χρήµατα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα τα τελευταία 25 χρόνια. Με το «λίγα» εννοώ χρήµατα, µετρητό, παραδάκι... Με το «πίσω» εννοώ πίσω στις κοινωνίες, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που τώρα υποφέρουν ως αποτέλεσµα µιας κρίσης που ξεκίνησε µε αυτούς τους χρηµατοπιστωτικούς θεσµούς – κοινωνίες που τότε κλήθηκαν να διασώσουν αυτούς τους θεσµούς «επειδή ήταν πολύ σηµαντικοί για να καταρρεύσουν».